Online bevraging

In januari 2021 vulden 435 enthousiaste bezoekers en bewoners van de Dendervallei onze vragenlijst in. Dit deden ze al wandelend of fietsend langs de infototems, of gewoonweg van thuis uit. Ze kregen de kans om mogelijke scenario’s voor specifieke plekken in de Dendervallei te beoordelen.

435 maal dankjewel daarvoor trouwens! Wil jij graag weten wat de bewoners en bezoekers ervan vonden? Zet je geluid op en ontdek de belangrijkste resultaten per locatie in de filmpjes hieronder.

Oude Dendermeersen in Liederkerke

Video afspelen

Voor de Oude Dendermeersen stelden we 2 mogelijke scenario’s voor:   

 • Inrichting als wachtbekken door het aanleggen van ringdijken, met plaats voor aangepaste landbouw, natte natuur en wandel- en fietsverbindingen 
 • Herstellen van oorspronkelijke staat natuurdomein door de inrichting als overstroombaar landschap

Benieuwd naar de resultatenBekijk het filmpje of download de PDF!  

Zandbergen in Geraardsbergen

Video afspelen

In Zandbergen stelden we 3 mogelijke scenario’s voor:  

 • Inrichting als overstroombaar landschap met meer ruimte voor het water door een compacte dorpskern
 • Verdere ontwikkeling van Zandbergen door nieuwe woningen op palen te plaatsen en bestaande woningen aan te passen
 • Het bouwen van dijken en keermuren in het centrum, om de woonkern te beschermen

Wat dachten de inwoners van de Dendervallei hiervan? Check het filmpje en kom het te weten!  

Mespelare in Dendermonde

Video afspelen

Voor de Scheutlagestraat in Mespelare stelden we 4 mogelijke scenario’s voor:  

 • Verdere ontwikkeling van de wijk door nieuwe woningen op palen te plaatsen en bestaande woningen aan te passen
 • Bouwen van dijken en keermuren in de wijk, om de woningen te beschermen
 • Inrichting als overstroombaar gebied om het natuurlijk valleilandschap te herstellen
 • Bouwen van een wachtbekken in Mespelare door het aanleggen van ringdijken

Graag weten wat men hierover dachtDoorblader de PDF of bekijk het filmpje!  

Beneden-Dender tussen Aalst en Dendermonde

Video afspelen

Voor het natuurdomein Beneden-Dender stelden we 3 mogelijke scenario’s voor:  

 • Verbreding van de Dender om kans op wateroverlast te verkleinen
 • Inrichting als wachtbekken door het aanleggen van ringdijken. Zo komt er plaats voor natte natte natuur en het opslaan van water voor landbouw tijdens droge periodes.
 • Inzetten als buffergebied bij overstromingen, met plaats voor natte natuur, landbouw en recreatie

Benieuwd naar wat men hiervan vond? Check het filmpje! 

Idegem in Geraardsbergen

Video afspelen

In Idegem stelden we 2 mogelijke scenario’s voor:  

 • Inzetten als buffergebied bij overstromingen, met de vernieuwing van de stuw van Idegem en het aanleggen van een wachtbekken met ringdijken
 • De dorpsrand van Idegem klaar maken voor het water door nieuwe gebouwen op palen te plaatsen of bestaande bebouwingen te voorzien van zandzakjes, schotten..

Kom te weten wat men over deze scenario’s dacht door het filmpje of de PDF te bekijken!  

Erembodegem in Aalst

Video afspelen

In het centrum van Erembodegem stelden we 2 mogelijke scenario’s voor: 

 • Verbreding van de Dender, met kansen voor meer contact met het water door de inrichting van een publieke ruimte
 • Het bouwen van dijken en keermuren in het centrum, om de woningen en handelszaken te beschermen

Benieuwd naar wat men hiervan vond? Check het filmpje of de PDF! 

Industriegebied Begijnenmeers in Liedekerke

Video afspelen

Ter hoogte van industriegebied Begijnenmeers stelden we 3 mogelijke scenario’s voor:  

 • Bedrijven beschermen zichzelf en nieuwe of te renoveren gebouwen worden op palen gebouwd
 • Langs de Dender komen brede dijken die het bedrijventerrein beschermen én die zo ingericht worden dat watergebonden transport mogelijk wordt
 • Verbreding van de Dender aan de overzijde van het bedrijventerrein

Benieuwd naar de meningen hierover? Bekijk het filmpje of de PDF! 

Bedrijventerreinen Hofstade en Wijngaardveld in Aalst

Video afspelen

Voor de industrie ten noorden van Aalst stelden we 2 mogelijke scenario’s voor:  

 • Verbreding van de Dender met verhoging van de kaaimuren, die ook dienst kunnen doen voor transport over water
 • Bedrijven beschermen zichzelf voor het water en we richten de terreinen slimmer in

Ontdek de resultaten in het filmpje of de PDF. 

Majoor van Lierdelaan in Geraardsbergen

Video afspelen

Voor de Majoor van Lierdelaan stelden we 3 mogelijke scenario’s voor:  

 • De woningen in overstromingsgebied laten verdwijnen en het gebied overstroombaar maken
 • Een wachtbekken inrichten dat water kan bufferen voor Geraardsbergen
 • Verdere ontwikkeling van de wijk door nieuwe woningen op palen te plaatsen en bestaande woningen aan te passen

Bekijk het filmpje of de PDF om de resultaten te kennen.