over ons

De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen zijn de trekkers achter het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Dat doen ze vanuit verschillende verantwoordelijkheden: 

Logo De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. De organisatie versterkt de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. 

Logo Departement Omgeving

Departement Omgeving

Departement Omgeving staat onder andere in voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Het Departement werkt strategische visies rond ruimtegebruik uit en ondersteunt projecten die deze visies verder uitrollen.

Logo Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid in de provincie en zet vanuit die rol reeds enkele jaren in  op de gebiedsgerichte ontwikkeling van de Dendervallei. Ze voert hiervoor in partnerschap en overleg processen rond een aantal bovenlokale uitdagingen, waaronder Ruimte voor Water. Daarnaast beheert de Provincie de secundaire waterwegen die afstromen richting de Dender. 

De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen zijn ook betrokken bij andere projecten in de Dendervallei. De inzichten uit die projecten zetten zij in bij de uitwerking van het Strategisch Plan. Voorbeelden van die projecten zijn FRAMES, BRV Proeftuin Dendervallei,  Strategisch Project Denderland  en  Star2Cs.