Het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei

HET STRATEGISCH PLAN

De Dendervallei is gevoelig voor overstromingen en droogte. Hierdoor krijgen Geraardsbergen, Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw, Affligem, Aalst, Lebbeke en Dendermonde te maken met wateroverlast en watertekort. Dat komt door het typische reliëf, maar ook door de toegenomen bebouwing en de klimaatverandering. Dat zal in de toekomst niet anders zijn, tenzij we actie ondernemen.

De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen bundelen daarom hun krachten en bouwen samen met verschillende actoren aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Het doel van het project? Zoeken naar oplossingen voor wateroverlast en waterschaarste én tegelijkertijd kansen grijpen langsheen de Dender. Denk aan mogelijkheden op het vlak van wonen, economie, natuur, landbouw en toerisme.

Foto Dender in Ninove
Foto jaagpad Denderleeuw

Waar staan we nu?

In 2022 werkten we mogelijke “alternatieven” uit. Dit zijn verschillende combinaties van maatregelen om schade door overstromingen of droogte te voorkomen. We stelden ze voor aan inwoners van de Dendervallei en verwerkten hun feedback in een Inspraaknota. Die onderzochten we dit jaar (2023). De resultaten van die onderzoeken laten ons toe om de verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken. In het voorjaar van 2024 leggen we het voorkeursalternatief voor aan de Vlaamse Regering. 

Wateroverlast aanpakken = samenwerken

Oplossingen bedenken voor wateroverlast en waterschaarste kan je niet in één twee drie. Een goede samenwerking tussen verschillende betrokkenen is nodig om naar een veerkrachtige Dendervallei toe te werken.  

Foto Dender Aalst

Wat kan jij zelf doen?

Ook jij kan helpen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, ook al woon je niet vlakbij het water