EEN STRATEGISCH PLAN

De Dendervallei is gevoelig voor overstromingen en droogte. Hierdoor krijgen Geraardsbergen, Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw, Affligem, Aalst, Lebbeke en Dendermonde te maken met wateroverlast en watertekort. Dat komt door het typische reliëf, maar ook door de toegenomen bebouwing en de klimaatverandering. Dat zal in de toekomst niet anders zijn, tenzij we actie ondernemen.

De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen bundelen daarom hun krachten en bouwen samen met verschillende actoren aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Het doel van het project? Zoeken naar oplossingen voor wateroverlast en waterschaarste én tegelijkertijd kansen grijpen langsheen de Dender. Denk aan mogelijkheden op het vlak van wonen, economie, natuur, landbouw en toerisme.

Foto Dender in Ninove
Foto jaagpad Denderleeuw

Waar staan we nu?

Op dit moment werken we mogelijke “alternatieven” uit. Dit zijn verschillende combinaties van maatregelen om schade door overstromingen of droogte te voorkomen. Dit gebeurt in overleg met beleidsmakers, middenveldorganisaties, ambtenaren, actiegroepen en inwoners. In juni 2021 organiseerden we 3 infomarkten en verzamelden we heel wat ideëen en suggesties. Eind 2022 gaan we opnieuw in gesprek met de inwoners van de gemeenten langs de Dender.

Wateroverlast aanpakken = samenwerken

Oplossingen bedenken voor wateroverlast (en waterschaarste) kan je niet in één twee drie. Een goede samenwerking tussen verschillende actoren is nodig om naar een veerkrachtige Dendervallei toe te werken. We werken volgens de principes van meerlaagse waterveiligheid. 

Meerlaagse Waterveiligheid
Video afspelen
Foto Dender Aalst

Wat kan jij zelf doen?

Ook jij kan helpen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, ook al woon je niet vlakbij het water

renderbeeld Burchtdamsite Ninove

Ninove wil Burchtdamsite omvormen tot groene long tegen wateroverlast

In het centrum van Ninove ligt een braakliggend stuk terrein dat de gemeente wil omvormen tot een ‘waterpositief landschapspark’. Dat betekent dat het inspeelt op het veranderende klimaat met opwarming en overstromingen. Daarom wordt deze Burchtdamsite een natuurlijk overstromingsgebied. Een open plek waar fietsers en wandelaars een frisse neus kunnen halen en waar iedereen kan genieten van groen en open ruimte.

LEES VERDER »