EEN STRATEGISCH PLAN

De Dendervallei is gevoelig voor overstromingen en droogte. Hierdoor krijgt het gebied te maken met wateroverlast en schaarste. Dat komt door het typische reliëf, maar ook door de toegenomen bebouwing en de klimaatverandering. Dat zal in de toekomst niet anders zijn, tenzij we actie ondernemen.

De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen bundelen daarom hun krachten en bouwen samen met verschillende actoren aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Het doel? Zoeken naar oplossingen voor wateroverlast en waterschaarste én tegelijkertijd kansen grijpen in de Dendervallei. Denk aan mogelijkheden op het vlak van wonen, economie, natuur, landbouw en toerisme. 

Waar staan we nu?

Op dit moment werken we mogelijke “alternatieven” uit. Dit zijn enkele verschillende combinaties van maatregelen om onze doelstellingen te bereiken. Dit gebeurt in overleg met beleidsmakers, middenveldorganisaties, ambtenaren, actiegroepen en de burger. Eind juni 2021 organiseerden we 3 infomarkten en verzamelden we heel wat ideëen en suggesties. 

Wateroverlast aanpakken = samenwerken

Oplossingen bedenken voor wateroverlast (en waterschaarste) kan je niet in één twee drie. Een goede samenwerking tussen verschillende actoren is nodig om naar een veerkrachtige Dendervallei toe te werken. We werken volgens de principes van meerlaagse waterveiligheid. 

Meerlaagse Waterveiligheid_Ruimte voor Water
Video afspelen

Wat kan jij zelf doen?

Ook jij kan helpen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, ook al woon je niet vlakbij het water