Waar ondernemen we actie?

De Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen willen het risico op overstromingen in de Dendervallei verminderen. Het Strategisch Plan Dendervallei is de leidraad om die uitdaging aan te pakken en de negen Vlaamse Dendergemeenten te beschermen tegen overstromingen. Zeven locaties spelen een cruciale rol in het slagen van dat plan. Daarnaast spelen algemene maatregelen voor de hele vallei een rol en zijn de uitvoering van het stuwenprogramma en de opwaardering van de Dender tussen Aalst en Dendermonde van belang.

Zeven sleutelprojecten

Het grootste deel van de gebouwen die een risico lopen bij een zware overstroming, bevindt zich op zeven locaties in de Dendervallei. Om het overstromingsrisico in die vallei te verminderen is het daarom cruciaal dat er op die plekken maatregelen worden genomen. Het gaat hier over:

De Dender doorheen:

  • het centrum van Geraardsbergen
  • het centrum van Ninove
  • Affligem, Denderleeuw en Liedekerke

En de ‘dwarse linten’ in:

  • de Majoor van Lierdelaan in Geraardsbergen
  • de Jan De Coomanstraat in Geraardsbergen
  • de Weerstanderskaai in Roosdaal
  • de Kasteelstraat in Denderleeuw en Liedekerke

Valleibrede projecten

Daarnaast moeten er maatregelen genomen worden op plekken verspreid over de hele vallei. Zoals het veilig overstroombaar maken van tuinen of het onbebouwd laten van de open ruimte.

Lees meer informatie over alle maatregelen.