Hoe pakken we het aan?

De maatregelen die we in het plan voorstellen, zullen stap voor stap worden uitgevoerd. Om alles overzichtelijk een beheersbaar te houden bundelen we de maatregelen van het Strategisch Plan tot projecten. Daardoor kunnen we snel overgaan tot de uitvoering van al die acties.

Een voorbeeld van deze projecten zijn de grondige wijzigingen die we willen doen rond de Dender in de centra van Geraardsbergen, Ninove en Liedekerke, Denderleeuw en Affligem.

Om de voortgang van en de samenhang tussen al die projecten te garanderen zijn ze in het Strategisch Plan gebundeld in een gebiedsprogramma en wordt een programmacoördinator aangesteld die de uitvoering ervan overziet en aanjaagt. Een andere taak van die programmacoördinator is ervoor zorgen dat de doelstellingen van het Strategisch Plan ook worden opgenomen in reeds lopende projecten of projecten die vanuit verschillende beleidsdoelstellingen worden opgestart. De programmacoördinator wordt aangesteld door de Vlaamse overheid.

Daarnaast zorgen projectcoördinatoren in bepaalde projectzones ervoor dat de acties van verschillende initiatiefnemers (lokale overheden, waterwegbeheerders, openruimte partners, rioolbeheerders, …) op elkaar worden afgestemd. De projectcoördinatoren worden aangesteld vanuit de Vlaamse overheid of de Provincie Oost-Vlaanderen.

Net zoals bij de opmaak van het Strategisch Plan zal ook de komende jaren een goede samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeentes en andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld natuurverenigingen of waterwegbeheerders noodzakelijk blijven.

Daarnaast speelt de uitvoering van eerder genomen beslissingen een belangrijke rol. De uitvoering van het stuwenprogramma en de opwaardering van de Dender tussen Aalst en Dendermonde waarbij de Dender bevaarbaar wordt gemaakt voor schepen tot 1350 ton, zijn cruciaal voor het slagen van het Strategisch Plan.