Wateroverlast en -schaarste zijn niet alleen slecht voor de natuur, ook voor veel landbouwers vormen ze een probleem. De impact op de oogst is soms desastreus. In de toekomst verwachten we steeds extremere weersomstandigheden. Ook als landbouwer kan je heel wat doen om je oogst en/of vee te beschermen.

 

Om modderstromen of afstromend water te voorkomen kan je plantaardige erosiedammen bouwen: houthakseldammen, wilgentenendammen, kokosdammen en strodammen. Zo blijft de bovenste grondlaag vol waardevolle voedings-en meststoffen op de landbouwgrond en loopt het water vertraagd verder richting de waterlopen en de vallei. Provincie Oost-Vlaanderen stelt een volledige infofiche ter beschikking: die vind je hier terug. Wist je trouwens dat je hiervoor steun kan krijgen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds? Lees daarover meer op deze pagina of bekijk deze handige video.

 

 

  • Regenwaterputten hebben niet alleen een groot financieel voordeel (omdat je kraanwater uitspaart) maar zorgen er ook voor dat je de grondwatervoorraden beschermt. Tijdens droge periodes ideaal voor de landbouw. Lees hier meer over de voordelen.
  • Beplanting houdt water vast en stimuleert de opname van water in de bodem. Daardoor verkleint de kans op wateroverlast.
  • Departement Landbouw en Visserij publiceerde een praktijkgids over water in de land- en tuinbouw, de oorzaken van (water)erosie en hoe je het kan voorkomen. Een gezonde bodem met voldoende organische stof zorgt bijvoorbeeld voor een snelle drainage bij zware neerslag en houdt water langer vast voor droge periodes. Een waterdoorlatende bodembedekking beschermt je landbouwgrond beter tegen de impact van afstromend water. Bekijk de praktijkgids hier.

 

  • ILVO, het instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek werkt mee aan de verduurzaming van o.a. de landbouw. Zo geven ze tips om water een plaats te geven in het landschap en het bedrijf (infiltreren, bufferen en hergebruiken). Lees hier meer over hoe je dit voor je landbouwperceel kan aanpakken.
  • Via WaterRadar, een online tool, kunnen landbouw- en tuinbouwers op zoek gaan naar geschikte waterbronnen in de buurt van hun percelen. Daar kan je zowel op de website van ILVO als op de website van Waterradar op terecht.
  • Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Bedrijven die bijdragen tot een efficiënter energie- en watergebruik, erosievermindering en een verbetering van waterbeheer- en kwaliteit kunnen ondersteund worden door het VLIF. Lees hier meer.