Documenten

Hieronder vind je een overzicht van de documenten uit het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei.

Ambitienota

 
Dit document bevat een samenvatting van de probleemzones en uitdagingen in de Dendervallei, de missie van het Strategisch Plan en vijf scherpe, gedetailleerde ambities of subdoelstellingen. Dit document vormt het kompas dat richting geeft aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Het ambitiedocument werd in het najaar van 2020 opgeleverd en werd op 8 juni 2021 ondertekend door de 9 betrokken Dendergemeenten en de partners.
 
Download

Bouwstenennota

 
Eind 2020 werkten we enkele ‘bouwstenen’ of basisprincipes uit om wateroverlast in de Dendervallei aan te pakken. Een overzicht van de verschillende bouwstenen en de plekken waar ze kunnen toegepast worden, vind je in deze bouwstenennota.
 
Download

Onderzoeksnota

 
De verschillende alternatieven, de types onderzoeken en de aanpak om die onderzoeken uit te voeren en de alternatieven te beoordelen, bundelen we in een Onderzoeksnota. In november 2022 werd deze onderzoeksnota voorgesteld tijdens infomarkten en infosessies. Tot en met 8 januari 2023 kon je feedback geven op de onderzoeksnota via de betrokken Dendergemeenten en onze website. 
Download

Kennisgevingsnota MER

 
De kennisgevingsnota MER beschrijft welke milieueffecten onderzocht worden en hoe dit zal gebeuren. Tot en met 4 februari 2023 kon je de kennisgeving raadplegen en je feedback geven via Departement Omgeving of via je eigen stad of gemeente.
Download

Inspraaknota

 

In het voorjaar van 2023 verwerkten we alle feedback en startten we met de verschillende onderzoeken, rekening houdende met de inspraakreacties en adviezen van de overheidsinstanties. In de Inspraaknota ontdek je welke feedback we ontvingen, wat we ermee doen en wat dat betekent voor de alternatieven.
Download

Tussennota

 

Dit document geeft een stand van zaken van het onderzoek: in deze nota worden de resultaten samengebracht van de verschillende lopende onderzoeken. Het doel van de nota is de betrokken actoren en het ruime publiek te informeren en eerste stappen te zetten in de richting van de besluitvorming.
Download

Overstromingen in de Dendervallei in beeld 


In 2010 werd de Dendervallei getroffen door hevige overstromingen. De rivier trad op heel wat plaatsen buiten zijn oevers en zorgde op bepaalde plaatsen buiten zijn oevers en zorgde op bepaalde plekken voor wateroverlast. Bekijk de luchtbeelden van die overstromingen hier.
Bekijk de foto's