De ‘dwarse linten’

Dwarse linten zijn straten met woningen die dwars over de Dender lopen. Ze verbinden hogergelegen gehuchten of dorpen. Vanaf de jaren ‘70 werden ze stelselmatig bebouwd. Zo kwamen er heel wat gebouwen bij in de laagstgelegen punten van de vallei. Dat maakt ze, veel meer dan andere gebouwen, gevoelig voor wateroverlast. En dat zowel door overstromingen vanuit de Dender, als door overstromingen vanuit de zijbeken, als door regenwater dat van de hoger gelegen plekken naar beneden stroomt. In de Dendervallei zijn er dwarse linten in de Majoor van Lierdelaan en de Jan De Coomanstraat in Geraardsbergen, de Weerstanderskaai in Roosdaal en de Kasteelstraat in Denderleeuw en Liedekerke.

De hogergelegen gebouwen kunnen beschermd worden met een dijk. Voor de lagergelegen gebouwen zijn dijken geen oplossing. Een dijk kan hier alleen bescherming bieden tegen overstromingen vanuit de Dender en niet voor overstromingen door hevige regen. Want dan zorgt een dijk voor een badkuipeffect. Daarbij loopt de zone binnen de dijk vol met water, terwijl dit water nergens naartoe kan. Er is, bij wijze van spreken, geen stop die je uit het bad kan trekken om het water te laten weglopen. Bovendien verkleinen deze dijken de overstromingsruimte van de Dender, waardoor ze op andere locaties nog meer wateroverlast kunnen veroorzaken.

Daarom moeten de gebouwen op deze plekken op langere termijn verwijderd worden. Zo krijgt de Dender hier opnieuw alle ruimte om te overstromen. De Vlaamse Waterweg nv start in de komende maanden een begeleidingstraject op voor de betrokken eigenaars en bewoners. Zij worden hierover persoonlijk geïnformeerd.