De Dender doorheen de steden en gemeenten in de vallei

De Dender doorheen het centrum van Geraardsbergen en Ninove

In het centrum van Ninove en Geraardsbergen stroomt de Dender dwars door de stad. Ze heeft er een smalle bedding en geen ruimte om buiten haar oevers te treden. Daarom verhogen we er de kades met 50 tot 120 cm. Tegelijk vernieuwen we de publieke ruimte langs de Dender. De kades worden nieuwe aangename plekken met bijvoorbeeld zitbanken of een wandelpad.

Niet overal in de stad moeten de kades verhoogd worden. Want in beide steden zijn er ook plekken die onbebouwd zijn, zoals het stadspark in Ninove en de Karmelieten in Geraardsbergen. Daar bouwen we nieuwe dijken die we meer landinwaarts plaatsen. Zo kan de Dender er overstromen als dat nodig is.

Op langere termijn is het verbreden van de bruggen stroomafwaarts de stadscentra een bijkomende oplossing. Want die bruggen vormen trechters op de rivier. Als de rivier bij hevige regen te veel water moet opvangen is dat een probleem. Want dan kan al dat water niet snel genoeg door die trechter en krijgen we overstromingen of schade aan de brug. Van zodra een brug moet vernieuwd worden, maken we ze daarom meteen ook breder.

De Dender doorheen Affligem, Denderleeuw en Liedekerke

In Affligem, Denderleeuw en Liedekerke stroomt de Dender langs de rand van het centrum. Vlak bij de hoger gelegen gebouwen kunnen er dijken komen. Zo geven we de Dender de ruimte om te overstromen als dat nodig terwijl we tegelijkertijd gebouwen beschermen.

Aan de gebouwen vlakbij de Dender verhogen we de bestaande kades. Die kades kunnen ingericht worden als nieuwe belevingsruimtes met bijvoorbeeld zitplekken komen of fiets- en wandelpaden. Ter hoogte van de bedrijventerreinen plaatsen we de dijken dan weer meer landinwaarts, verder van de rivier. Zo kan de Dender overstromen als dat nodig is. Tegelijk krijgen we zo de kans om langs de Dender een nieuw Regionaal Denderpark te creëren.

Ook hier vormen bepaalde bruggen over de Dender trechters. Van zodra ze aan vernieuwing toe zijn, moet de onderdoorgang verbreed worden.