Geef je feedback tijdens infomarkten, infosessies en via onze website!

Met het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei zoeken we oplossingen om wateroverlast (en waterschaarste) tegen te gaan en tegelijkertijd kansen te creëren op het vlak van wonen, economie, natuur, landbouw en toerisme. We stomen de Dendervallei klaar voor de toekomst. En dat doen we graag samen!

Infomarkten en online infosessies
Het afgelopen jaar werkten we samen met steden en gemeenten, waterbeheerders, beleidsmakers en middenveldorganisaties vijf combinaties van maatregelen uit om schade door overstromingen in de toekomst te verminderen. Die combinaties noemen we alternatieven. We stellen die graag aan je voor tijdens infomarkten en online infosessies.
De infomarkten vinden telkens van 17 tot 20 uur plaats op volgende locaties:

  • Aalst – dinsdag 15 november 2022 in De Foyer, cc De Werf (Molenstraat 51 – 9300 Aalst)
  • Denderleeuw – donderdag 17 november 2022 in zaal Den Breughel (Dorp 11 – 9470 Denderleeuw)
  • Geraardsbergen – woensdag 23 november 2022 in Het Koetshuis, cc De Abdij (Abdijstraat 10 – 9500 Geraardsbergen)
  • Ninove – woensdag 30 november 2022 in jeugdcentrum De Kuip (Parklaan 1 – 9400 Ninove)

Kan je niet aanwezig zijn op een infomarkt, dan kan je gerust aansluiten bij een online infosessie. Die vinden telkens van 20u00 tot 21u30 plaats op:

  • Dinsdag 29 november (20-21u30)
  • Donderdag 1 december (20-21u30)

Meer informatie over de infomarkten en online infosessies vind je hier terug: https://ruimtevoorwater.be/wat-kan-jij-doen/denk-mee-2/infomarkten-en-infosessies-2022/

Raadpleeg de Onderzoeksnota
De verschillende alternatieven, de types onderzoeken en de aanpak om die onderzoeken uit te voeren en de alternatieven te beoordelen, bundelen we in een ‘Onderzoeksnota‘. Die kan je vanaf 9 november 2022 tot en met 8 januari 2023 raadplegen via onze website of bij je gemeente. De onderzoeksnota vormt de basis voor de verschillende studies die zullen uitgevoerd worden. Er is dus nog niets beslist.

Bekijk zeker ook onderstaande video, die een overzicht van de verschillende alternatieven geeft.