Raadpleeg de Onderzoeksnota

We bundelden de vijf combinaties van maatregelen of ‘alternatieven’ in een Onderzoeksnota. Je kan de Onderzoeksnota hier volledig doornemen. Bekijk zeker ook onze video om kennis te maken met de verschillende alternatieven.

Inspraaknota geeft overzicht 

Tot en met 8 januari 2023 kreeg iedereen de kans om feedback te geven op de Onderzoeksnota. We verwerken de feedback in een inspraaknota, die we eind februari 2023 zullen publiceren. In deze nota leggen we uit welke feedback we hebben ontvangen en wat we met die feedback zullen doen. Vervolgens starten we met de verschillende onderzoeken. Eind 2023 organiseren we opnieuw publieksmomenten om terug te koppelen over de resultaten. De resultaten van deze onderzoeken zullen ons toelaten om de alternatieven te beoordelen en uiteindelijk tot een voorkeursalternatief te komen. Dit kan één van de huidige alternatieven zijn, maar ook een nieuw (samengesteld) alternatief.