Maak kennis met de alternatieven voor de Dendervallei

 

Samen met steden en gemeenten, waterbeheerders, beleidsmakers en middenveldorganisaties (natuur, landbouw en recreatie) bedachten we het voorbije jaar vijf combinaties van maatregelen of ‘alternatieven’ om schade door overstromingen in de toekomst te voorkomen. Tegelijkertijd brengen die alternatieven kansen in beeld voor natuur, landbouw, recreatie en wonen. Binnenkort onderzoeken we die vijf alternatieven.

De verschillende alternatieven, de types onderzoeken en de aanpak om die onderzoeken uit te voeren en de alternatieven te beoordelen, bundelden we in een Onderzoeksnota. Voor we starten met de verschillende onderzoeken, krijg jij de kans om nog even mee te denken. Ben je benieuwd naar wat er kan veranderen in jouw buurt? De infomarkten en infosessies zijn helaas al afgelopen, maar je kan nog steeds de Onderzoeksnota doornemen. 

Meer dan 300 bezoekers op infomarkten & online infosessies

Tussen 14 november en 20 december verwelkomden we meer dan 300 inwoners van de Dendervallei op onze infomarkten in Geraardsbergen, Denderleeuw, Aalst en Ninove en onze online infosessies. Onze experten gaven er uitleg over de verschillende alternatieven en de manier waarop we ze zullen onderzoeken in 2023. Kon jij er niet bij zijn? Raadpleeg dan zeker even de Onderzoeksnota of herbekijk de online infosessie. 

Raadpleeg de Onderzoeksnota

  

In de Onderzoeksnota vind je een beschrijving van de vijf alternatieven en welke onderzoeken we zullen uitvoeren om hun effecten te meten. Dit betekent dat er nog niets beslist is. Tot 8 januari 2023 kon je feedback geven op de Onderzoeksnota. We bundelen de feedback en wat we ermee doen in een Inspraaknota, die eind februari op deze website verschijnt. 

Ontdek meer over het milieueffectenonderzoek 

 
Bij het Strategisch Plan hoort ook een milieueffectenrapport. Dat is een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van elk alternatief op het milieu. Tot en met 4 februari 2023 kon je feedback geven op de kennisgevingsnota van het plan-MER.