Maak kennis met de alternatieven voor de Dendervallei

 

Samen met steden en gemeenten, waterbeheerders, beleidsmakers en middenveldorganisaties (natuur, landbouw en recreatie) bedachten we het voorbije jaar vijf combinaties van maatregelen of ‘alternatieven’ om schade door overstromingen in de toekomst te voorkomen. Tegelijkertijd brengen die alternatieven kansen in beeld voor natuur, landbouw, recreatie en wonen. Binnenkort onderzoeken we die vijf alternatieven.

De verschillende alternatieven, de types onderzoeken en de aanpak om die onderzoeken uit te voeren en de alternatieven te beoordelen, bundelden we in een Onderzoeksnota. Voor we starten met de verschillende onderzoeken, krijg jij de kans om nog even mee te denken. Ben je benieuwd naar wat er kan veranderen in jouw buurt? De infomarkten en infosessies zijn helaas al afgelopen, maar je kan nog steeds de Onderzoeksnota doornemen. 

277 bezoekers op infomarkten & online infosessies

Tussen 14 november en 1 december verwelkomden we 277 inwoners van de Dendervallei op onze infomarkten in Geraardsbergen, Denderleeuw, Aalst en Ninove en onze online infosessies. Onze experten gaven er uitleg over de verschillende alternatieven en de manier waarop we ze zullen onderzoeken in 2023. Kon jij er niet bij zijn? Raadpleeg dan zeker even de Onderzoeksnota. 

Raadpleeg de Onderzoeksnota en geef jouw feedback 

 

Kon je niet aanwezig zijn op de infomarkten en infosessies? Dan kan je de Onderzoeksnota doornemen tot en met 8 januari 2022. Je kunt ook terecht bij de dienst omgeving van je gemeente, na afspraak, om een geprint exemplaar in te kijken. De onderzoeksnota vormt de basis voor de verschillende studies die zullen uitgevoerd worden. Dit betekent dat er nog niets beslist is.

Ontdek meer over het milieueffectenonderzoek 

 
 
Bij het Strategisch Plan hoort ook een milieueffectenrapport. Dat is een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van elk alternatief op het milieu. Wil je je graag verdiepen in hoe we zo’n milieueffectenrapportage uitvoeren en heb je nog opmerkingen bij de gebruikte methodiek? Van zodra de ‘kennisgeving’ die bij het plan-MER hoort goedgekeurd is door de bevoegde administratie kan je die inkijken bij jouw gemeente of op deze website. Ook hier kan je dan gedurende 60 dagen nog feedback op geven. Dat kan vanaf 5 december 2022 tot en met 4 februari 2023.