Hoe werken we samen?

Begeleidingsteam

De 3 partners (De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen) vormen samen het begeleidingsteam. Zij waken over het proces en keuren de verschillende stappen en documenten, die door de werkgroep worden voorbereid, goed.

Werkgroep

Verschillende studiebureaus zitten dagelijks rond de tafel om het Strategisch Plan verder uit te werken en het proces te begeleiden. Zij doen het onderzoeks- en ontwerpwerk en tekenen het participatieproces en de communicatie uit. Deze werkgroep bestaat uit

  • IMDC (projectleiding & expertise water)
  • Maat Ontwerpers en Atelier Horizon (ontwerpend onderzoek)
  • Billie Bonkers (participatie & communicatie).

GTO Ruimte voor Water

We werken nauw samen met Vlaamse en provinciale overheden, middenveldorganisaties zoals natuur- en landbouworganisaties, en de steden en gemeenten langs de Dender. Dat doen we in het overlegplatform ‘GTO Ruimte voor Water’ (Gebiedsgericht Thematisch Overleg Ruimte voor Water). Het GTO Ruimte voor Water sluit aan bij de bekkenwerking van de Dender. De bekkenwerking voorziet in een overlegstructuur die acties of maatregelen afspreekt, beslist en opvolgt voor het hele Denderbekken.

De leden van het GTO Ruimte voor Water komen ongeveer vier keer per jaar samen. Ze bespreken de knelpunten in de Dendervallei, delen informatie over lopende projecten en bereiden samen mogelijke oplossingen voor.

Bekkenbestuur

Het bekkenbestuur van het Denderbekken keurt tussentijdse beslissingen, die voorbereid werden door de voorgaande overlegorganen, goed. In het bekkenbestuur zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de lokale besturen.

Vlaamse regering

De Vlaamse regering zal uiteindelijk beslissen over het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Zij keurt het plan al dan niet goed en geeft zo opdracht tot verdere uitvoering van de maatregelen die er in beschreven staan.  

Ook jij kan meedenken over de wateruitdagingen in de Dendervallei

We zijn uiteraard ook benieuwd naar jouw ideeën voor de Dendervallei. Van 14 december 2020 tot 17 januari 2021 lanceerden we een digitale bevraging. Je kon er jouw ideeën om wateroverlast en -schaarste op te lossen, delen. Begin maart koppelen we de belangrijke resultaten van de bevraging naar jou terug.

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!