Stroomgebiedbeheerplan Schelde & Maas 2022-2027 bevat ook acties voor de Dender

Wist je dat er al heel wat acties lopen om de wateroverlast en waterschaarste in de Dendervallei aan te pakken?

Elke 6 jaar maakt Vlaanderen een ‘stroomgebiedbeheerplan’ op voor de Schelde en de Maas. Een stroomgebiedbeheerplan omvat allerlei acties en maatregelen om de kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater te verbeteren en ons te beschermen tegen overstromingen in een stroomgebied. De Dender maakt deel uit van het stroomgebied van de Schelde. Dus ook voor de Dender worden er in het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde acties opgenomen.

Op dit moment liggen de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor 2022-2027 op tafel. Tot 14 maart 2021 kan je deze raadplegen en er op reageren via www.volvanwater.be.

Het specifieke deel voor de Dender vind je hier.

Er beweegt dus al heel wat om wateroverlast en waterschaarste aan te pakken in de Dendervallei. Intussen werken we samen verder aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water, dat extra maatregelen zal voorstellen om voor een veerkrachtige Dendervallei te zorgen.