Ontdek de infotentoonstelling in jouw gemeente – afgelopen

Wat als de Dender steeds vaker overstroomt? Bij intense neerslag kan dat inderdaad gebeuren. Met wateroverlast en schade als gevolg. Maar ook droge periodes veroorzaken problemen in de Dendervallei. Wordt het in de toekomst misschien de Roosdaal Riviera? Of eerder de sahara

In elk geval is het tijd voor actie! 

Met het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei zoeken we naar oplossingen voor wateroverlast én droogteTegelijkertijd liggen er ook heel wat kansen voor het grijpen in de Dendervallei, bijvoorbeeld op het vlak van natuur, economie, landbouw, wonen, toerisme. Daarom werken we samen aan een veerkrachtige Dendervallei. Iedereen kan zijn steentje bijdragen.

Ook jij! Ontdek wat je kan doen.

In de maand september vond je de infotentoonstelling in je buurt. In november keren deze terug in een vernieuwd jasje. 

Postkaarten_Ruimte voor Water