Wellemeersen en Oude Dendermeersen krijgen facelift

In de voorbije decennia ging het natuurgebied Wellemeersen in Denderleeuw er op achteruit. De combinatie van een verslechterde waterhuishouding en de klimaatopwarming, zorgt ervoor dat bepaalde fauna en flora er niet langer goed gedijen.

Eind 2020 gaf minister van Omgeving Zuhal Demir groen licht voor herinrichtingswerken voor dit waardevol gebied en de nabijgelegen Oude Dendermeersen. De werken moeten zorgen voor een ecologisch gunstig waterbeheer, waarbij rekening gehouden wordt met schommelingen in de waterpeilen tijdens de verschillende seizoenen. Hierdoor moeten verschillende bloemen- en plantensoorten opnieuw een kans krijgen en kan het gebied een betere biotoop worden voor weide- en moerasvogels. In droge periodes zal water beter vastgehouden worden én bij grote overstromingen vanuit de Dender blijft het een belangrijke bufferzone waar overtollig water tijdelijk kan opgevangen worden.

Maar het project grijpt ook extra kansen: het gebied zal toegankelijker gemaakt worden: nieuwe en verbeterde paden, picknickplekken, zitbanken en uitkijkpunten. Zo wordt het aantrekkelijker voor wandelaars.

De eerste werken zouden aanvatten in de loop van 2022. Vanuit het Strategisch Plan Ruimte voor Water juichen we dergelijke initiatieven alleen maar toe! Ze liggen volledig in de lijn van onze visie op de aanpak van de overstromingsproblematiek, nl. wateroverlast & droogte aanpakken én tegelijkertijd meerwaarde creëren.

Meer lezen