Waarom werkt baggeren onvoldoende om wateroverlast te voorkomen?

Tijdens de infomarkten en infosessies kregen we heel wat vragen van bezoekers. Een vraag die vaak gesteld werd, was: Kan de Dender niet uitgebaggerd worden om wateroverlast zoals in 2010 te voorkomen?

Op sommige plaatsen in de Dender is er slib op de rivierbodem aanwezig. Dit slib heeft geen invloed op de afvoercapaciteit van de Dender, want het is slechts lokaal aanwezig. Om dit overtollig slib te verwijderen voorziet De Vlaamse Waterweg nv in onderhoudsbaggerwerken ter hoogte van bijzondere punten, zoals de stuwen en sluizen, mondingen van zijwaterlopen, …
Bij zware overstromingen in de Dendervallei, zoals november 2010, staan grote delen van de vallei onder water. Het verdiepen van de Dender is daarom geen oplossing om al dat water in de Dender zelf op te vangen. In dat geval zou er te diep gebaggerd moeten worden en kunnen de oevers dit niet aan.