T.OP Dender wil omgevingskwaliteit in de Dendervallei verbeteren

Opstart Territoriaal Ontwikkelingsprogramma

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters bundelen de krachten met de Provincie Oost-Vlaanderen om samen de uitdagingen in de Dendervallei aan te pakken. Op 18 december 2020 keurden de Vlaamse Regering en de Provincie Oost-Vlaanderen daarom de opstart goed van een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) voor de Dendervallei. Het T.OP wil over de grenzen van gemeenten en sectoren heen projecten realiseren die de omgevingskwaliteit verbeteren en zorgen voor meer ruimte.

Een dergelijke gebiedsgerichte aanpak is niet nieuw: in 2015 vormde het Strategisch Project ‘Denderland’ de basis voor nauwe samenwerking tussen Vlaamse, provinciale en lokale overheden. En ook het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei vormde mee de motor voor meer samenwerking. De Vlaamse Overheid, Provincie Oost-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg nv bestendigen met het T.OP die succesvolle manier van werken.

Uitdagingen vragen gebiedsspecifieke oplossingen

De Dendervallei biedt vele troeven: natte meersen, cultuurlandschappen, bossen en parken, steden met een levendig cultureel en industrieel verleden. Naast deze troeven kampt het gebied met grote ruimtelijke uitdagingen op het vlak van demografie, economie, waterveiligheid, recreatie, mobiliteit en open ruimte. Dit wordt versterkt door een verstedelijkingsgolf vanuit Brussel en de klimaatverandering. Deze uitdagingen vragen gebiedsspecifieke oplossingen die over de verschillende beleidsdomeinen en bestuursniveaus heen gaan. Een geïntegreerde samenwerking waarbij instrumenten en middelen gebundeld worden, maakt het mogelijk om deze problemen succesvol aan te pakken.

Realisatiegericht

Met het T.OP Dender en de daaronder vallende projecten wil Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verder uitvoering geven aan de Blue Deal en ervoor zorgen dat plannings- en vergunningsprocessen voor infrastructuurwerken veel vlotter verlopen. Zo “verbeteren we de samenwerking voor het volledige Denderbekken” en “(…) kunnen we ervoor zorgen dat we van mooie plannen naar effectieve realisaties op het terrein kunnen gaan”.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken vult aan: “Het Strategisch Plan ‘Ruimte voor Water – Dendervallei’ brengt de geïntegreerde werkwijze van T.OP Dender in de praktijk. Naar analogie met de ervaringen rond de actualisatie van het Sigmaplan, wordt in overleg met heel wat actoren naar oplossingen gezocht die het overstromingsrisico in de Dendervallei verminderen, maar tegelijk ook meerwaarde creëren, op het vlak van wonen, werken, natuur, landbouw en toerisme.

Meer info