Strategisch Plan moet duidelijkheid bieden voor geïmpacteerden

In een PANO-reportage uitgezonden op dinsdag 12 maart ging de VRT dieper in op de overstromingsproblematiek in de Dendervallei. De reportage verwees daarbij naar het Strategisch Plan Ruimte voor Water.  

De opmaak van dat plan zit momenteel in een eindfase. Op dit moment wordt de laatste feedback op de ontwerpversie van het plan verzameld. Daarnaast loopt nog tot en met 22 maart de publieke raadpleging in het kader van het Strategisch Milieueffectrapport. In april of mei 2024 wordt het Strategisch Plan ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering en de Provincie Oost-Vlaanderen.  

Op basis van een Tussennota gaf de Vlaamse Regering eind 2023 al een go om een aantal projecten voor te bereiden, zoals bijvoorbeeld:  

  • de bescherming van de stedelijke kernen van Geraardsbergen en Ninove door de bouw van dijken; 
  • de voorbereiding van een proactief aankoopbeleid voor de vrijwillige verwerving van slecht gelegen woningen; 
  • de aanleg van een regionaal Denderpark in Denderleeuw, Liedekerke en Affligem, in combinatie met de bescherming van woonlinten parallel aan de Dender. 

De PANO-reportage haalt een aantal gevoeligheden aan die niet nieuw zijn voor de initiatiefnemers van het plan: De Vlaamse Waterweg nv, het Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen. De voorbije jaren werden de 9 Dendergemeenten, waterloopbeheerders, inwoners van de betrokken gemeenten, natuur- en milieuverenigingen en landbouworganisaties intensief betrokken bij de stapsgewijze uitwerking van het Strategisch Plan. Samen met hen werd gezocht naar oplossingen die enerzijds ruimte geven aan water en anderzijds zoveel mogelijk gebouwen, en bijgevolg ook mensen, beschermen. Dit betekende tegelijk een zoektocht naar evenwicht tussen het algemene belang en het individuele belang. In het plan dat binnenkort aan de regering en provincie wordt voorgelegd, slagen we er zo in om 760 van de 850 gebouwen, die bij een extreme storm bedreigd zijn, te beschermen.  

Voor een 90-tal gebouwen is het niet mogelijk om bescherming te bieden. Anderzijds betekent de aanwezigheid van die gebouwen een blijvend risico op wateroverlast op andere plekken in de Dendervallei. De Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen vinden het belangrijk om burgers te informeren over wat de plannen in opmaak mogelijks voor hen betekenen. De voorbije jaren werden inwoners die mogelijks getroffen worden, zoals bijvoorbeeld de bewoners van de Majoor Van Lierdelaan (Geraardsbergen) en andere straten, daarom uitgenodigd op informatieavonden. Daar kregen ze meer informatie over de plannen en was er ruimte om vragen te stellen. Want deze vragen naar meer duidelijkheid, die ook in de PANO-reportage te horen waren, zijn vanzelfsprekend terecht.  

Na de beslissing van de Vlaamse Regering en de provincie, zal de Vlaamse overheid, een traject opstarten in het kader van minnelijke verwerving, ofwel vrijwillige verkoopovereenkomsten waarbij de geïmpacteerden individueel worden begeleid. Dit alles is een bevoegdheid van de Vlaamse overheid.  

Naast overleg met heel wat lokale en Vlaamse stakeholders waren er de voorbije jaren ook gesprekken met de Waalse betrokken overheden. Die kwamen er tijdens de overlegmomenten die De Vlaamse Waterweg nv op regelmatige basis heeft met de Waalse waterloopbeheerder. Door die goede afspraken over waterbeheer kon de wateroverlast vanuit de Dender van begin dit jaar beperkt worden. Op vraag van De Vlaamse Waterweg werd meer water opgehouden op Waals grondgebied waardoor wateroverlast vanuit de Dender beperkt werd.  

In november gaf de Vlaamse Regering met de goedkeuring van de tussennota al aan snel naar uitvoering te willen schakelen in de Dendervallei. Nu het Strategisch Plan in april of mei wordt voorgelegd, hopen we het volledige plan gefaseerd te kunnen realiseren. Het verderzetten van de goede samenwerking tussen verschillende overheden en het middenveld, blijven daarbij cruciaal. Alleen zo zullen we slagen in de realisatie van een veerkrachtige Dendervallei.  

Meer weten over het volledige proces. Neem dan zeker deze info door.  

Op de hoogte blijven over het Strategisch Plan? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief.