Start hydrologische zomer op 01/04

Vandaag start de ‘hydrologische zomer’, dat zijn de zes droogste maanden van het jaar. Helaas zijn de grondwaterstanden volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nog steeds te laag. De waterschaarste veroorzaakt door de voorbije droge zomers zorgt voor abnormaal lage waterstanden. Ook al leken de voorbije maanden heel nat, toch sijpelde er niet voldoende water in de bodem om het grondwaterniveau te verhogen. Lees meer over de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Hoe komt dat?

Door de klimaatverandering kampen we met steeds extremere weersomstandigheden: lange droogteperiodes en intense neerslagperiodes. Door de vele verharding in Vlaanderen stroomt het regenwater sneller af richting de rivieren. Water krijgt dus niet de tijd om in de bodem te sijpelen. De droge periodes zorgen ook voor een hardere bodem, waardoor het regenwater moeilijker in de bodem kan dringen bij neerslag.

Met de Vlaamse Blue Deal wil de overheid maatregelen treffen om deze problematiek aan te pakken. Ook jij kan je steentje bijdragen, door bijvoorbeeld regenwater te hergebruiken, je oprit te ontharden of zuinig om te gaan met drinkwater. Op de website van VMM vind je tips voor in je tuin en je huishouden!