Project Den Grooten Meersch

Vlakbij Gijzegem en Mespelare, twee dorpen in de Dendervallei, kocht Natuurpunt eind vorig jaar 22 hectare grond. Buurtbewoners kennen dit gebied als ‘den Grooten Meersch’. Wat vroeger diende als waterwingebied van een textielfabriek ontwikkelde zich de afgelopen jaren spontaan tot een drassig gebied met rietvelden en een moerassig pioniersbos. Vlakbij broedde voor het eerst sinds lange tijd zelfs opnieuw een ooievaarskoppel.

Natuurpunt richt dit nu in als openbaar nat natuurgebied. De moeraszone zal als klimaatbuffer dienen om tijdelijk hevige regenval op te vangen en zorgt voor minder wateroverlast in Gijzegem en Mespelare. Ook in het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei vormen herstel van natte meersen en opvang van water van zijwaterlopen een meerwaarde in het onderzoek naar alternatieven. Benieuwd naar de publieke openstelling en recreatiemogelijkheden? Blijf op de hoogte via www.natuurpunt.be

Foto partners Project Den Grooten Meersch
Natuurpunt richt Den Grooten Meersch in als openbaar nat natuurgebied. (Foto: ©Leen De Smedt)