Ontwerpend onderzoek brengt maatregelen in beeld

Tussen maart en september worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Die zijn nodig om de alternatieven te kunnen beoordelen. Het ontwerpend onderzoek bekijkt de ruimtelijke impact van de alternatieven op de omgeving en bepaalt welke meerwaarden er mogelijk zijn.

Dat betekent dat we voor concrete locaties kijken hoe de maatregelen in het landschap passen en hoe ze ook een meerwaarde kunnen betekenen voor de buurt. Er worden geen gedetailleerde plannen gemaakt, maar verbeeldingen van hoe bepaalde maatregelen er in de toekomst zouden kunnen uitzien. Het ontwerpend onderzoek hangt nauw samen met het watersysteemonderzoek, dat onderzoekt wat de effecten zijn van de alternatieven op de omvang van de overstromingen en de waterdiepte in de overstroomde gebieden.

Illustratie voorbeeldsnede kadevernieuwing
Voorbeeldsnede kadevernieuwing

Voor het ontwerpend onderzoek overleggen we ook geregeld met de Dendergemeenten en andere actoren in het gebied. Samen bekijken we de lokale situatie en onderzoeken we mogelijkheden om de maatregelen aan plannen en visies van de gemeente te koppelen. Zo bekijken we bijvoorbeeld hoe we de stads- en dorpscentra beter kunnen beschermen tegen wateroverlast zonder het zicht op de Dender en de beleving ervan in het gedrang te brengen. Dat kan door hogere keermuren op een aantrekkelijke manier in de centra te integreren In landelijkere gebieden onderzoeken we bijvoorbeeld waar het overstromende water meer ruimte kan krijgen. We bekijken ook welke voordelen dit kan bieden voor natuur en recreatie.