Ninove wil Burchtdamsite omvormen tot groene long tegen wateroverlast

In het centrum van Ninove ligt een braakliggend stuk terrein dat de stad wil omvormen tot een ‘waterpositief landschapspark’. Dat betekent dat het inspeelt op het veranderende klimaat met droogte en overstromingen als gevolg. De Burchtdamsite wordt dus een natuurlijk overstromingsgebied waar fietsers en wandelaars een frisse neus kunnen halen en genieten van groen en open ruimte. Het project past perfect binnen de doelstellingen van het Strategisch Plan: naast het aanpakken van wateroverlast, zorgt het ook voor een fijne plek voor de buurt.

renderbeeld Burchtdamsite Ninove
Renderbeeld Burchtdamsite Ninove – © Ontwerpbureau Omgeving i.o. van Stad Ninove

Overstromingsbuffer

De Burchtdamsite is in de eerste plaats een overstromingsgebied. Wanneer de Dender het vele water niet langer kan slikken, kan ze hier van nature overstromen. Het overtollige water stroomt dan geleidelijk aan door het gebied en vloeit (gedeeltelijk) terug richting de Dender als het waterpeil daar gedaald is. Zo vermijdt dit gebied schade op andere plekken.

Groene long

Deze 42,5 hectare is los van haar bufferfunctie ook een groene long in het centrum van Ninove. Het gebied vormt een ideale verbinding tussen de rand van de stad en het centrum voor fietsers en voetgangers. Kinderen kunnen er spelen, er komen vlonderpaden en het water zorgt ervoor dat deze plek altijd koel blijft. Het is toegankelijk via vier toegangspoorten die de verbinding maken met de omliggende wijken en hun bewoners. Daar komen bankjes, speelnatuur en fietsrekken. Wanneer het gebied overstroomt, is het niet toegankelijk voor bezoekers.

Masterplan afgewerkt

Het masterplan voor de Burchtdamsite is zo goed als klaar. Dat plan beschrijft wat de gemeente wil aanvangen met deze zone en hoe dit gebied ingericht kan worden. Vervolgens komt er een ‘Ruimtelijk UitvoeringsPlan’ (RUP) dat de praktische en wettelijke uitvoering van het masterplan regelt. Zo’n RUP-procedure duurt ongeveer twee jaar. In die periode krijgt iedereen de kans om mee te denken tijdens participatiemomenten.

Meer weten? >> www.ninove.be/masterplan-burchtdam

Zit je nog met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.