Nieuw bosgebied in Idegem dankzij Provincie Oost-Vlaanderen

Binnenkort gaat de Provincie Oost-Vlaanderen over tot de aankoop van 8,5 hectare bos in de gemeente Idegem (Geraardsbergen), vlakbij het provinciaal domein De Gavers. Met een ambitieus natuurbeheerplan wil de Provincie het gebied laten erkennen als natuurreservaat. Het bos heeft een ideale ligging in het overstroombare gedeelte van de Dendervallei. Daardoor kan het stukje natuur in de toekomst een belangrijke rol spelen als waterbuffer, zowel in tijden van droogte als bij eventuele wateroverlast.

Waardevol in de strijd tegen klimaatopwarming

Van oorsprong behoort het bos in Idegem tot een meersengebied (moeras of drassig land). Natte natuur is – net als bos – bijzonder waardevol in de strijd tegen de klimaatopwarming door de capaciteit voor CO2-opslag. In een natte omgeving wordt het afbraakproces van planten vertraagd en zelfs stopgezet. Zo ontstaat er een natuurlijke klimaatbuffer tegen het teveel aan CO2, een broeikasgas dat mee verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming.

Meer biodiversiteit en zachte recreatie

De Provincie wil tegelijk ook inzetten op meer biodiversiteit: ze zal het gebied geleidelijk aan omvormen tot een inheems natuurlijk bos, met plaats voor dood hout (onmisbaar in het ecosysteem van een bos), poeltjes voor amfibieën,…

Met de aankoop investeert de Provincie Oost-Vlaanderen 212 000 euro in bijkomende provinciale bossen. Zo werkt het provinciebestuur verder aan het realiseren van haar klimaatambities: tegen 2024 wil het bestuur de provinciale natuur- en bosgebieden uitbreiden met minstens 10%.

Voorlopig is het bos nog niet toegankelijk voor het publiek, maar in de toekomst zal er extra aandacht zijn voor zachte recreatie, met wandelmogelijkheden in een prachtig groen kader.

Strategisch Plan zoekt mee naar oplossingen 

Dit voorbeeld toont goed aan dat er ook vandaag al verschillende initiatieven zijn om de Dendervallei te wapenen tegen de klimaatverandering. Met het Strategisch Plan werken we hier graag op verder en zoeken we verder naar oplossingen.