Natuurgebieden als natuurlijke verkoeling voor de omgeving

Natuurpunt onderzoekt samen met CurieuzeNeuzen hoe natuurgebieden hun rol als natuurlijke klimaatbuffer en als natuurlijke airconditioning voor onze leefomgeving kunnen opnemen. Hun dataset leverde reeds waardevolle informatie op. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen constateerden dat de gemiddelde maximumtemperatuur in natuurgebieden vier graden lager kan liggen dan in Antwerpse tuinen. Uit het onderzoek van biologiestudente Amber Pirée blijkt dat de natuur tot twee kilometer ver verkoeling kan bieden.

Overdag bieden vooral bos en water verkoeling voor de omgeving en ’s nachts heeft vooral open natuur een verkoelend effect. De interactie tussen de verschillende landschapselementen (water, grasland, bos of akkerland) en hun verkoelend effect toont het belang van groen in en rond steden aan. Vooral moerasgebieden en waterrijke natuurgebieden hebben het grootste effect: ze houden water vast bij grote droogte, temperen overstromingen bij hevige regenval en zorgen voor een verkoelend effect van stedelijke omgevingen bij extreme hitte.

Wetlands4Cities

Met het project Wetlands4Cities realiseert Natuurpunt waterrijke natuur in verstedelijkte gebieden door er nieuwe wetlands in te richten en bestaande te herstellen. Wetlands leveren een belangrijke bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering door o.a. bescherming te bieden tegen overstromingen en waterschaarste. Het project neemt alvast vijf ‘urban wetlands’ op in het project. Naast drie andere testlocaties, maken Meirdam in Dendermonde en Zurendries in Aalst deel uit van het projectgebied.