Maatschappelijk kosten-batenonderzoek als onderdeel van de onderzoeksfase

In de maatschappelijke kosten-batenanalyse vergelijken we de kosten en baten (voordelen) van de verschillende alternatieven.

Illustratie weegschaal met kosten en baten

Voor elk alternatief berekenen we de kosten van de maatregelen, waaruit dat alternatief bestaat. Dat gaat zowel om de kosten van protectieve maatregelen, zoals het bouwen van lokale dijken of wachtbekkens, maar ook om de kosten voor preventieve maatregelen, zoals het op termijn weghalen van gebouwen in overstroombaar gebied. Ook wie welke kosten zou moeten dragen, wordt hier onderzocht. 

Deze kosten vergelijken we met de baten. We kijken in eerste instantie naar de vermeden schade bij overstromingen, maar ook andere positieve neveneffecten van maatregelen, zoals een betere waterbeschikbaarheid, minder erosie, betere voedselproductie, nieuwe mogelijkheden voor recreatie, invloed van ruimtelijke ingrepen op vastgoedwaarde, enzovoort.  

De kosten en baten bekijken we een langere termijn (van 2050 tot 2100), waarbij we ook rekening houden met evoluties, zoals bevolkingsgroei, economische ontwikkeling en klimaatverandering. 

Samen met de resultaten van de andere onderzoeken, zal de kosten-batenanalyse ons toelaten om de alternatieven ten opzichte van elkaar te vergelijken en tot een haalbaar alternatief te komen.