Landbouweffectenonderzoek onderzoekt niet alleen schade aan gewassen, maar ook kansen om meer water vast te houden

Naast andere onderzoeken maakt ook het landbouweffectenonderzoek deel uit van de onderzoeksfase van het Strategisch Plan. Het landbouweffectenonderzoek beschrijft de kansen om meer water vast te houden op de landbouwpercelen gelegen in het Denderbekken. Dat kan bijvoorbeeld door een aangepast peilbeheer in te stellen of door het koolstofgehalte in de bodem te verhogen.

Daarnaast onderzoekt het landbouweffectenonderzoek de gevolgen van de alternatieven op de gewasproductie. Voor de landbouwpercelen betekent dit dat nagegaan wordt wat het verschil is tussen enerzijds regelmatig overstroomde percelen met een kleine waterdiepte (in de A-alternatieven) en anderzijds uitzonderlijk overstroomde percelen met een grote waterdiepte (in de B-alternatieven). 

Foto grasland langs Dender
Grasland langs Dender – ©Provincie Oost-Vlaanderen