Subsidies waterbeschermende ingrepen voor inwoners van Geraardsbergen

Om haar inwoners steeds beter voor te bereiden op grote extremen door de klimaatverandering, past Stad Geraardsbergen haar subsidiereglement aan. Vanaf nu kunnen inwoners van Geraardsbergen subsidies aanvragen voor waterbeschermende ingrepen.

Zo kunnen ze een subsidie krijgen als ze waterbeschermende werken aan hun huis uitvoeren door bv. het plaatsen van schotten of muurtjes of het installeren van pompen. Bovendien kunnen burgers bij de duurzaamheidsambtenaar van de stad terecht voor advies over verschillende waterbeschermende werken. Lees meer

Op die manier dragen de maatregelen van dit aangepaste subsidiereglement ook bij aan de doelstellingen en ambities van het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei.