Inspraaknota bundelt feedback op alternatieven

Eind 2022 spraken we inwoners van de Dendervallei op infomarkten en infosessies. Tijdens die infomomenten kwamen bezoekers meer te weten over de alternatieven en de manier waarop we ze dit jaar onderzoeken. Online kon je de Onderzoeksnota en de kennisgeving van het MER raadplegen. Alle feedback die we toen ontvingen verzamelden we in een Inspraaknota.

In die Inspraaknota leggen we uit welke feedback we ontvingen, wat we ermee doen en welk effect dit heeft op de verschillende alternatieven. Zo werd bijvoorbeeld de haalbaarheid van de ingrepen om 75% minder water richting de Dender te laten afstromen vanaf de flanken in vraag gesteld. Ook voegden we twee nieuwe alternatieven, vertrekkende van het principe van de overstroombare vallei, toe aan het onderzoek.

Tijdens de infomomenten kwamen heel wat vragen naar boven zoals “Waarom is het baggeren van de Dender geen effectieve maatregel?” of “Worden er gebouwen verwijderd in afwachting van een beslissing over het voorkeursalternatief?”. Deze en andere vragen worden uitgebreid beantwoord in de inspraaknota.

Je kan de inspraaknota hier downloaden en in detail doornemen. Wil je in een notendop weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de Onderzoeksnota? Bekijk dan zeker onderstaande presentatie. Die legt het in een notendop uit voor je.