Infosessies in Geraardsbergen over maatregelen uit Strategisch Plan met grote lokale impact

In het Strategisch Plan Dendervallei werden enkele maatregelen goedgekeurd met een grote impact op de buurt van de Majoor Van Lierdelaan en de buurt van de Jan De Coomanstraat in Geraardsbergen. In deze zones liggen een aantal woningen erg laag in de vallei. Deze woningen zijn erg moeilijk te beschermen en een indijking ervan zou op andere locaties net meer problemen zou veroorzaken.

De meeste gebouwen in de Jan De Coomanstraat en de Majoor Van Lierdelaan worden dus niet beschermd en moeten (op termijn) verdwijnen. Ook voor een aantal verspreide eigendommen in de vallei geldt hetzelfde. De adressen die in aanmerking komen zijn terug te vinden in deze lijst. Al deze eigendommen komen in aanmerking voor minnelijke verwerving door de Vlaamse overheid. Dat wil zeggen dat de overheid de eigenaars de zekerheid biedt dat ze hun eigendom aan de overheid kunnen verkopen. Voor deze eigenaars wordt een bemiddelingstraject opgestart. Zij ontvingen in juni 2024 een brief.

De grote meerderheid van de woningen moet echter niet op korte termijn verdwijnen. Eigenaars en bewoners hebben de keuze om hun eigendom te behouden, ermee rekening houdend dat het schade kan ondervinden bij een overstroming vanuit de Dender. Op het moment dat zij hun eigendom toch wensen te verkopen, zal het door de Vlaamse overheid worden aangekocht. Op die manier wensen de partners van het Strategisch Plan op langere termijn het oude meersengebied langs de Dender te herstellen. De gebouwen worden gesloopt en afgegraven. Zo kunnen dit plekken worden waar water in gebufferd kan worden, dieren en planten hun thuis vinden en er een aantrekkelijk landschap ontstaat om in te wandelen en fietsen.

Een beperkt aantal gebouwen zal echter op korte termijn plaats moeten maken voor de aanleg van dijken die de hoger gelegen bebouwing moeten beschermen of voor een cruciale verbeterde verbinding van waterlopen. Hiervoor zal de Vlaamse overheid naar een snellere verwerving moeten overgaan. Over welke gebouwen het precies gaat, moet in de komende jaren bepaald worden op basis van ontwerp/projectplannen.

Ben je eigenaar van een woning/gebouw/perceel of woon je in de Majoor Van Lierdelaan of Jan De Coomanstraat? Woon je in de buurt en ben je benieuwd naar wat er beslist is voor deze zone? Wees dan welkom op de infosessies van 25 en 26 september 2024. We lichten er toe welke maatregelen er in de buurt genomen zullen worden om wateroverlast aan te pakken én geven eigenaars van eigendommen met verkoopzekerheid meer informatie over de minnelijke verwerving. We beantwoorden ook graag al jouw vragen over het Strategisch Plan. Je kan op voorhand je vragen bezorgen. Inschrijven kan via deze link.

  • 25 september 2024: infosessie voor bewoners/eigenaars Jan De Coomanstraat en de Beekstraat – locatie volgt
  • 26 september 2024: infosessie voor bewoners/eigenaars Majoor Van Lierdelaan –  locatie volgt

Zit je in de tussentijd met vragen? Dan kan je terecht op het mailadres info@ruimtevoorwater.be.