Hoe werken stuwen en sluizen?

Op de Dender zijn verschillende stuwen en sluizen aanwezig. Tussen Ath, waar de Dender ontspringt, en Dendermonde bevinden zich veertien stuwen. Acht daarvan bevinden zich in Vlaanderen. In de komende jaren worden alle stuwen op de Dender vernieuwd en geautomatiseerd door De Vlaamse Waterweg nv (lees hier meer over deze werken). De stuw van Teralfene wordt afgeschaft. Naast de stuwen worden ook de sluizen in Denderbelle en Aalst vernieuwd. Wat is het verschil tussen een stuw en een sluis en hoe werken beide? We leggen het je graag uit aan de hand van onderstaande video’s.

Sluis

Een sluis is een installatie die  ervoor zorgt dat schepen een verschil in waterpeil op twee delen van de rivier (bijvoorbeeld stroomopwaarts en stroomafwaarts van een stuw) kunnen overbruggen. Het schip vaart in een sas met 2 paar deuren en wachten tot het waterpeil in het sas stijgt of zakt tot het niveau van het waterpeil stroomop- of afwaarts.

 

Stuw

Een stuw is een (vaak beweegbare) afdamming dwars op de rivier die het waterpeil regelt. Wanneer het waterpeil stijgt boven het ingestelde niveau van de stuw, stroomt het over de stuw stroomafwaarts. Stuwen zorgen ervoor dat een bepaalde waterdiepte gegarandeerd kan worden om scheepvaart mogelijk te maken op een rivier. Bij hevige neerslag worden stuwen helemaal open (of naar beneden) gezet om het vele water sneller af te voeren. Soms is dit echter onvoldoende en overstroomt de rivier toch.