Hemelwaterplannen dragen bij aan Strategisch Plan

Om zowel wateroverlast als -schaarste tegen te gaan én om de waterkwaliteit te bevorderen, maken steden en gemeenten hemelwaterplannen op. Die omvatten een aantal maatregelen om met hemelwater om te gaan. Wanneer het regent, hagelt of sneeuwt stroomt het water over verharde en onverharde oppervlakken naar het laagst gelegen punt. Hoe meer verharde oppervlakken, hoe sneller het water vaak richting de beken en rivieren stroomt. Bij extreme weersomstandigheden zorgt dat voor overstromingen, vaak met wateroverlast tot gevolg.

In maart 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen van de stad Dendermonde het basishemelwaterplan goed. Lees meer

Ook sommige andere steden en gemeenten langs de Dender werkten al een hemelwaterplan uit of zijn daar mee bezig. Het hemelwaterplan van Stad Geraardsbergen werd bijvoorbeeld in 2018 al opgemaakt en goedgekeurd.

De hemelwaterplannen zijn belangrijk voor de aanpak van wateroverlast en -schaarste. Door maatregelen te treffen om het hemelwater beter op te vangen en te laten infiltreren in de bodem, stroomt het minder snel af naar de beken en rivieren, waardoor ze zowel ongewenste overstromingen als droogte mee kunnen helpen voorkomen.

Op die manier dragen de maatregelen uit de hemelwaterplannen ook bij aan de doelstellingen en ambities van het Strategisch Plan.