Goedkeuring stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027

Op 1 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en de Maas voor de periode 2022-2027 goed. Met deze plannen zet de Vlaamse Regering samen met de verschillende overheden de komende zes jaar volop in om de kwaliteit van ons oppervlaktewater en grondwater te verbeteren, en Vlaanderen te wapenen tegen droogte en wateroverlast. Dit doen ze door meer dan 1000 verschillende acties rond water, verdeeld over de 11 verschillende bekkens in Vlaanderen.. Ook voor de Dender en zijbeken van de Dender zijn er verschillende relevantie acties. Een oplijsting van deze acties vind je hier onder ‘Denderbekken 2022-2027’ terug.

Het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei vormt een belangrijk overlegforum binnen de gebiedsgerichte werking in de Dendervallei. Dit project wordt getrokken door De Vlaamse Waterweg nv, het Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen en heeft een centrale rol voor het bekkenbestuur die de opvolging ervan verzekert. Meer informatie over hoe het Strategisch Plan kadert in deze stroomgebiedbeheerplannen vind je hier terug.

Lees hier meer over de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 of bekijk deze handige video.