Vlaamse Regering keurt maatregelen uit Strategisch Plan Dendervallei goed

Dat de Denderstreek gevoelig is voor overstromingen bleek nog begin dit jaar. In de afgelopen jaren werkten De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen samen met verschillende actoren en inwoners aan een plan. Dat plan pakt wateroverlast vanuit de Dender aan en biedt tegelijkertijd kansen om wonen, werken en leven in de Dendervallei aantrekkelijker te maken. Op 31 mei 2024 keurden de Vlaamse Regering en de Provincie Oost-Vlaanderen het Strategisch Plan Dendervallei goed.  Een mijlpaal voor de Dendervallei… 

De goedkeuring betekent dat er de komende jaren heel wat acties en projecten gerealiseerd zullen worden. Deze worden stap voor stap uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten langs de Dender. Hiervoor werd een uitvoeringsprogramma opgemaakt. De totale uitvoering van het plan zal een 20-tal jaar in beslag nemen en zal volgens een eerste schatting 130 miljoen euro kosten.  

Lees het Strategisch Plan

Eerste projecten starten nog dit jaar op


Samen met de goedkeuring van het Strategisch Plan geven de Vlaamse Regering en de Provincie hun akkoord voor de concrete opstart van een aantal projecten. Zo starten de planprocessen voor het beschermen van de stadscentra van Geraardsbergen en Ninove nog dit jaar aangezien hier een groot aantal woningen en gebouwen wateroverlast riskeren.  Ook het bemiddelingstraject voor het minnelijk verwerven van gebouwen en de herinrichting van de meersengebieden worden voorbereid.
 

Voor dit eerste maatregelenpakket, dat zal uitgevoerd worden tussen 2024 en 2026, maken de Vlaamse Regering, Provincie en gemeenten bijna 22 miljoen euro vrij. 

Bekijk hieronder wat er beslist is.