Droogteactieplan Provincie Oost-Vlaanderen

Op woensdag 16 juni keurde de Provincie Oost-Vlaanderen het eerste Oost-Vlaamse droogteactieplan goed. Dit actieplan tegen waterschaarste verzamelt de initiatieven die de Provincie op korte termijn wil realiseren om de droogteresistentie binnen Oost-Vlaanderen te verhogen. Dat is nodig, want de klimaatscenario’s voorspellen dat onze provincie in de toekomst nog meer met langere en intensere droogteperiodes geconfronteerd zal worden.

Het actieplan formuleert vier krachtlijnen om waterschaarste te voorkomen:

  1. Infiltratie van hemelwater bevorderen zodat grondwater kan worden aangevuld.
  2. Sponswerking van het landschap bevorderen zodat regenwater meer tijd en ruimte krijgt om in de bodem te worden opgenomen.
  3. Vertraagde afvoer van water realiseren
  4. Slim watergebruik waarbij rationeel en circulair watergebruik wordt gestimuleerd.

Ook met het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei hopen we die krachtlijnen mee waar te maken. Ontdek hier het droogteactieplan.