Dendergemeenten krijgen Vlaamse ondersteuning bij aanpak droogte en wateroverlast

Op vrijdag 9 december 2022 besliste de Vlaamse Regering welke gebiedscoalities de komende jaren via een Lokale Gebiedsdeal Droogte een versnelling hoger kunnen schakelen in het aanpakken van waterschaarste en wateroverlast. Beide kandidaturen vanuit T.OP Dender – de gebiedswerking in de Dendervallei waarbinnen de opmaak van het Strategisch Plan Ruimte voor Water kadert – werden goedgekeurd.

Hiermee verstrekt het Departement Omgeving de Dendergemeenten meer dan 2,5 miljoen euro Vlaamse subsidies. Deze subsidies versterken 8 hefboomprojecten, die tegen 2026 maximaal hemelwater op de Denderflanken moeten vasthouden, bufferen en infiltreren en vermijden dat het afstroomt richting Dendervallei. Zo dragen ze zowel bij aan de doelstellingen van Werf 2: Groenblauwe Denderflanken als Werf 1: Ruimte voor Water.

Gebiedsdeal ‘Bufferende landschappen op de Denderflanken’

Met deze Gebiedsdeal zetten Aalst, Denderleeuw, Roosdaal en Geraardsbergen in op het creëren van ‘vertragende waterlandschappen’. In Aalst Ten Bos wordt de sponswerking van het gebied verhoogd. Dat gebeurt via klimaatbestendige bosuitbreiding met waterbufferingsmaatregelen. Roosdaal schaalt een rioleringsproject op tot nieuwe groenblauwe verbindingen en natte natuur, waarvoor ook een woonuitbreidingsgebied wordt geschrapt. Denderleeuw kiest resoluut voor de bouwshift en creëert zo ruimte voor een multifunctioneel Landschapspark dichtbij de kern. In Geraardsbergen grijpt men geplande rioleringswerken aan om een geïntegreerde aanpak met ontharding en groenblauwe inrichting gestalte te geven en zo de sponswerking van de Hollebeekvallei te bevorderen.

Gebiedsdeal ‘Op(en)ruimen van het Denderlandschap’

Deze Gebiedsdeal plaatst water centraal bij de (her)inrichting van de publieke ruimte, ook in verstedelijkte context. Aalst, Liedekerke en Roosdaal ontharden en transformeren enkele straten tot bufferlogische klimaatstraten. Liedekerke zet met de inrichting van een waterskatepark dan weer in op multifunctionele groene waterpleinen.

De Provincie Oost-Vlaanderen zal de Dendergemeenten bij de opstart en uitrol van de verschillende projecten in 2023 begeleiden. Daarnaast zal ze nieuwe samenwerkingen tussen de beheerders van riolering, natuur, water en publieke ruimte stimuleren, zodat dit de komende jaren tot een vermenigvuldiging van dergelijke projecten in het Denderbekken kan leiden.

De ondersteuning van deze projecten kadert binnen de beslissing van de Vlaamse regering totversnelling van de Blue Dealen het Relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Overstromingen in het centrum van Geraardsbergen in 2010
Overstromingen in het centrum van Geraardsbergen in 2010