De Vlaamse Waterweg nv plant sloop woningen Majoor Van Lierdelaan

Begin volgend jaar start De Vlaamse Waterweg nv met de sloop van 9 leegstaande woningen in de Majoor Van Lierdelaan in Geraardsbergen. Enkele jaren geleden kocht De Vlaamse Waterweg deze woningen. Ze kregen geregeld te kampen met wateroverlast omdat ze in het natuurlijk overstromingsgebied van de Dender liggen. De Vlaamse Waterweg nv bereidt momenteel de sloop voor.

Duurzame oplossingen voor de overstromingsproblematiek

“De zware overstromingen van juli in het zuiden van het land tonen dat er nood is aan duurzame acties om met de klimaatverandering om te gaan. Daar zetten we met het Strategisch Plan Ruimte voor Water alvast sterk op in voor de Dendervallei”, zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Het finaal plan met concrete acties, ook voor de Majoor Van Lierdelaan, wordt verwacht tegen eind 2023.

In afwachting van die acties wil de stad Geraardsbergen – in overleg met de buurtbewoners – zoeken naar een tijdelijke invulling voor de braakliggende terreinen. De Vlaamse Waterweg nv stelt de terreinen tijdelijk ter beschikking aan de stad. Volgens burgemeester Guido De Padt zijn verschillende invullingen mogelijk, zolang ze geen ruimte voor water innemen. “Er kunnen bijvoorbeeld publieke moestuinen, een speeltuin of een ontmoetingsplek komen. De sloop van deze woningen past alvast binnen de ambities van het Strategisch Plan en zorgt voor meer ruimte voor water, waardoor andere gebieden in de toekomst misschien gespaard worden van wateroverlast.”