Blue Deal tegen droogte en waterschaarste

Blue Deal, actieplan tegen waterschaarste 

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van lange droogteperiodes. Om de strijd met waterschaarste aan te gaan, lanceerde de Vlaamse Regering de zogenaamde Blue Deal, een actieplan met meer dan 70 concrete acties die Vlaanderen moeten klaarmaken voor de droge periodes van morgen. Extra moerassen, herstel van natte graslanden, de ontharding van onze steden, meer grootschalige infiltratie- en bufferbekkens,… zijn allerlei maatregelen die opgenomen zijn in de Blue Deal. Deze acties zullen de basis vormen voor het Vlaams Klimaat Adaptatieplan 2021-2030. De uitvoering van dit plan wordt geleid door de ’taskforce droogte’, voorgezeten door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Strategisch Plan integreert ook droogte in de acties

In de Dendervallei zien we dat zowel waterschaarste als wateroverlast voor problemen zorgen. In de toekomst verwachten we steeds extremere weersomstandigheden en bijgevolg ook steeds meer schade. Met het Strategisch Plan Ruimte voor Water zoeken De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen – in overleg met verschillende actoren – naar oplossingen voor wateroverlast in de Dendervallei. Daarbij houden we ook rekening met waterschaarste. Bij het uitwerken van de verschillende maatregelen van het Strategisch Plan om waterschaarste en droogte aan te pakken, nemen we alvast de principes en voorbeelden van de Blue Deal mee.

Lees hier meer over de Blue Deal.