Het milieueffectenonderzoek (MER)

Een van de soorten onderzoek die wordt uitgevoerd is een milieueffectenonderzoek. Dat brengt de mogelijke gevolgen van elk alternatief op het milieu in beeld. Wil je je graag verdiepen in hoe we zo’n milieueffectenrapportage uitvoeren en heb je nog opmerkingen bij de gebruikte methodiek? Van zodra de ‘kennisgeving’ die bij het plan-MER hoort goedgekeurd is door de bevoegde administratie kan je die inkijken bij jouw gemeente of op deze website. Ook hier kan je dan gedurende 60 dagen nog feedback op geven. Dat kan vanaf 5 december 2022 tot en met 4 februari 2023.

Waar kan ik de kennisgevingsnota MER inkijken?
  1. Online via onze website. Je kan de kennisgevingsnota hier downloaden.
  2. Op de website van Departement Omgeving
  3. Bij de dienst Omgeving van je gemeente/stad. Hiervoor maak je een afspraak via de desbetreffende dienst van je gemeente of stad.
  4. Bij het Departement Omgeving. Hiervoor maak je een afspraak via deze link.
Ik wil graag feedback geven

Reacties op de kennisgevingsnota moeten een inhoudelijke bijdrage opleveren voor het onderzoek naar de milieueffecten. Het is belangrijk om vanuit je eigen ervaring, inzicht en kennis van je omgeving te reageren. Wat kan er in je inspraakreactie staan?

Bezwaarschriften en petities kunnen in dit stadium van de procedure niet gebruikt worden, maar kunnen later tijdens het openbaar onderzoek bij de vergunningsaanvraag of het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Bezorg ons je opmerkingen uiterlijk 4 februari 2023 via:

  • Het online inspraakformulier van Departement Omgeving
  • Per post aan Departement Omgeving
  • Bezorg je inspraakreactie aan de stad of gemeente waar de kennisgevingsnota ter inzage ligt.
Heb je nog vragen over zo’n milieueffectenonderzoek? Neem dan zeker een kijkje op de website van de Vlaamse Overheid.
En nadien?

In het voorjaar van 2023 verwerken we alle feedback en starten we met de verschillende onderzoeken, rekening houdende met de inspraakreacties en met de adviezen van de overheidsinstanties.