Het milieueffectenonderzoek (MER)

Een van de soorten onderzoek die wordt uitgevoerd is een milieueffectenonderzoek. Dat brengt de mogelijke gevolgen van elk alternatief op het milieu in beeld. Van 5 december 2022 tot en met 4 februari 2023 kon je je verdiepen in hoe we zo’n milieueffectenrapportage uitvoeren en je opmerkingen bij de gebruikte methodiek formuleren via de ‘kennisgeving’ van het plan-MER.

Waar kan ik de kennisgevingsnota MER inkijken?

Je kon de kennisgevingsnota gedurende 60 dagen inkijken via de website van Departement Omgeving, bij de dienst Omgeving van je gemeente/stad en via onze website.

Ik wil graag feedback geven

Tot en met 4 februari 2023 kreeg iedereen de kans om reactie in te dienen op de kennisgevingsnota van het plan-MER. Je kan de kennisgevingsnota hier volledig doornemen. Heb je nog vragen over zo’n milieueffectenonderzoek? Neem dan zeker een kijkje op de website van de Vlaamse Overheid.

En nadien?

In het voorjaar van 2023 verwerken we alle feedback en starten we met de verschillende onderzoeken, rekening houdende met de inspraakreacties en met de adviezen van de overheidsinstanties.