Denk mee over de Dendervallei van morgen!

De klimaatverandering, het typische relf en de toegenomen bebouwing maken de Dendervallei gevoelig voor wateroverlast en –schaarste. Ook plekken waar nu nog geen problemen zijn bij hevige neerslag, kunnen in de toekomst te kampen krijgen met wateroverlast. Met het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei zoeken we naar oplossingen. We kunnen op heel uiteenlopende manieren met wateroverlast omgaan. In de voorbije maanden bedachten we samen met verschillende actoren mogelijke maatregelen om de Dendervallei veerkrachtiger te maken: 

Voor bepaalde locaties langs de Dender zochten we al even uit welke mogelijke maatregelen op die specifieke plek een oplossing zouden kunnen vormen voor wateroverlast. We formuleerden zo een paar scenario’s voor die plek. Deze scenario’s maken deel uit van een denkoefening, er is nog niets beslist. Je kon ze tot 17 januari 2021 bekijken langsheen de Dender en er je feedback over bezorgen.  

De belangrijkste resultaten van de bevraging koppelen we begin maart naar jou terug. 

Video afspelen