S-MER

Binnen het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei vinden we het belangrijk om de impact van elk alternatief te kennen. Daarom voeren we een S-MER uit. Een S-MER staat voor Strategische MilieuEffectRapportage. Het is een procedure waarbij de milieueffecten van een voorgenomen activiteit, plan, programma of project systematisch in kaart worden gebracht en beoordeeld. Een S-MER zorgt ervoor dat er goed onderbouwde keuzes kunnen gemaakt worden om tot een voorkeursalternatief te komen.
Van 22 januari 2024 tot en met 22 maart 2024 organiseert De Vlaamse Waterweg nv in dat kader een publieke raadpleging.

Het volledige dossier bestaat uit:

De documenten op papier inkijken kan na afspraak bij de betrokken gemeenten: Geraardsbergen, Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw, Affligem, Aalst, Lebbeke en Dendermonde

Opmerkingen of bezwaren?

Deze kan je van 22 januari 2024 tot en met 22 maart 2024 uitsluitend schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten: Geraardsbergen, Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw, Affligem, Aalst, Lebbeke en Dendermonde.